• 1455. Johannes Gutenberg i tiskarski stroj s pokretnim slovima
  Gutenbergov izum omogućio je masovnu proizvodnju knjiga i širenje znanja diljem Europe. Tiskarski stroj s pokretnim slovima smatra se jednim od najvažnijih izuma u povijesti čovječanstva.
 • 1765. James Watt i parni stroj
  Wattov parni stroj bio je ključni izum u industrijskoj revoluciji. Omogućio je efikasniju proizvodnju i transport, te je bio temelj modernog svijeta.
 • 1876. Alexander Graham Bell i telefon
  Bellov izum omogućio je komunikaciju na daljinu i revolucionirao način na koji ljudi komuniciraju. Telefon je bio temelj modernih telekomunikacija.
 • 1885. Karl Benz i automobil
  Benzov automobil bio je prvi automobil s unutarnjim izgaranjem i prvi automobil koji je proizveden u većim količinama. Automobil je promijenio način na koji se ljudi kreću i putuju.
 • 1903. Wright Brothers i avion
  Braća Wright izumili su prvi avion koji je uspješno poletio i ostao u zraku. Njihov izum omogućio je razvoj zrakoplovstva i promijenio način na koji se ljudi kreću i putuju.
 • 1928. Alexander Fleming i penicilin
  Flemingov izum penicilina bio je prvi antibiotik koji je uspješno liječio bakterijske infekcije. Penicilin je spasio milijune života i omogućio razvoj moderne medicine.
 • 1947. John Bardeen, Walter Brattain i William Shockley i tranzistor
  Tranzistor je bio ključni izum u razvoju elektronike i računalne tehnologije. Omogućio je razvoj manjih, bržih i jeftinijih uređaja, te je bio temelj modernog svijeta.
 • 1971. Ray Tomlinson i e-mail
  Tomlinson je izumio e-mail kao način slanja poruka na računalima. E-mail je postao jedan od najvažnijih načina komunikacije u modernom svijetu.
 • 1976. Steve Jobs i Steve Wozniak i Apple I
  Apple I bio je prvi osobni računalo koje je bilo dostupno široj javnosti. Jobs i Wozniak su osnovali Apple i postali jedni od najutjecajnijih ljudi u tehnološkoj industriji.
 • 2004. Mark Zuckerberg i Facebook
  Facebook je postao jedna od najvećih društvenih mreža na svijetu i promijenio način na koji ljudi komuniciraju i povezuju se. Zuckerberg je postao jedan od najutjecajnijih ljudi u tehnološkoj industriji.