Kako raketa koristi raketni pogon za putovanje u svemir?

Rakete su osnovno sredstvo za putovanje u svemir. One koriste raketni pogon koji omogućuje da se raketa kreće u suprotnom smjeru od ispuštanja plina. Ovaj princip poznat je kao Newtonov treći zakon koji kaže da svaka akcija ima jednaku i suprotnu reakciju.

Rakete koriste ovaj princip tako što ispuštaju plinove iz svojih motora u suprotnom smjeru od kretanja rakete. Raketni pogon sastoji se od goriva i oksidatora koji se miješaju i sagorijevaju u motoru. Ovaj proces stvara veliku količinu topline i plinova koji se ispuštaju kroz mlaznicu motora. Mlaznica je dizajnirana tako da usmjerava ispuštene plinove u suprotnom smjeru od kretanja rakete, što stvara silu koja gura raketu prema gore. Da bi raketa mogla koristiti raketni pogon za putovanje u svemir, potrebno je da ima dovoljno goriva i oksidatora za cijelo putovanje.

Ovo je izazov jer rakete moraju nositi dovoljno goriva za putovanje u svemir, ali istovremeno moraju biti dovoljno lagane da bi se mogle lansirati s površine Zemlje. Kako bi se riješio ovaj problem, rakete koriste višestupanjski raketni pogon. To znači da raketa ima više motora koji se aktiviraju jedan po jedan kako se gorivo troši. Svaki motor ima svoju mlaznicu koja je dizajnirana za rad u različitim uvjetima, ovisno o brzini i visini leta. Kada se raketa lansira, prvi motor se aktivira i gura raketu prema gore.

Kada se gorivo u prvom motoru potroši, on se isključuje, a drugi motor se aktivira. Ovaj proces se ponavlja sve dok raketa ne dostigne orbitu oko Zemlje ili ne napusti Zemljinu atmosferu. Ukratko, rakete koriste raketni pogon za putovanje u svemir tako što ispuštaju plinove u suprotnom smjeru od kretanja rakete. Raketni pogon sastoji se od goriva i oksidatora koji se sagorijevaju u motoru i stvaraju silu koja gura raketu prema gore. Rakete koriste višestupanjski raketni pogon kako bi se nosile s izazovom nošenja dovoljno goriva za putovanje u svemir.

 

Kako se raketa priprema za lansiranje u svemir?

Priprema rakete za lansiranje u svemir je složen proces koji uključuje mnoge korake i provjere kako bi se osigurala sigurnost i uspješnost misije. Kako raketa ide u svemir, tako je važno da se pripremi za lansiranje na najbolji mogući način. Prvi korak u pripremi rakete za lansiranje je provjera svih sustava i komponenti. Ovo uključuje provjeru motora, goriva, elektronike, navigacijskih sustava i drugih dijelova rakete.

Svaki dio mora biti u ispravnom stanju i spreman za rad kako bi se osigurala sigurnost i uspješnost misije. Nakon provjere svih sustava i komponenti, raketa se postavlja na lansirnu rampu. Ovdje se provjerava da li je raketa pravilno postavljena i pričvršćena za lansirnu rampu. Ovo je važno kako bi se osigurala stabilnost rakete tijekom lansiranja i kako bi se izbjegle moguće nezgode. Sljedeći korak u pripremi rakete za lansiranje je punjenje goriva. Gorivo se puni u spremnike koji se nalaze u raketi.

Ovo je vrlo opasan proces jer gorivo koje se koristi u raketama je vrlo zapaljivo i eksplozivno. Stoga se ovaj proces obavlja s velikom pažnjom i uz stroge sigurnosne mjere. Nakon što se raketa napuni gorivom, provjerava se da li su svi sustavi i komponente spremni za lansiranje. Ovo uključuje provjeru navigacijskih sustava, elektronike, motora i drugih dijelova rakete.

Svaki dio mora biti u ispravnom stanju kako bi se osigurala sigurnost i uspješnost misije. Konačno, kada se provjere svi sustavi i komponente, raketa je spremna za lansiranje. Ovo je vrlo uzbuđujući trenutak jer se cijeli tim priprema za ovaj trenutak mjesecima ili čak godinama. Raketa se aktivira i počinje se dizati prema nebu, prema svemiru. Ukratko, priprema rakete za lansiranje u svemir je složen proces koji uključuje provjeru svih sustava i komponenti, postavljanje rakete na lansirnu rampu, punjenje goriva, provjeru svih sustava i komponenti te konačno lansiranje. Svi ovi koraci su važni kako bi se osigurala sigurnost i uspješnost misije.

 

Kako se raketa orijentira i navigira tijekom putovanja u svemir?

Kada raketa krene prema svemiru, važno je da se orijentira i navigira kako bi se osiguralo da putovanje bude uspješno. Orijentacija i navigacija su ključni dijelovi putovanja rakete u svemir i omogućuju da se raketa kreće u željenom smjeru i brzini. Jedan od načina na koji se raketa orijentira i navigira je pomoću zvijezda. Svaka zvijezda ima svoj jedinstveni položaj na nebu, što omogućuje navigacijskim sustavima da odrede položaj rakete u svemiru.

Ovo se naziva zvjezdanim navigacijskim sustavom i koristi se za određivanje položaja rakete u svemiru tijekom cijelog putovanja. Drugi način na koji se raketa orijentira i navigira je pomoću inercijskih navigacijskih sustava. Ovi sustavi koriste akcelerometre i žiroskope kako bi odredili brzinu i smjer kretanja rakete. Ovi podaci se zatim koriste za izračunavanje položaja rakete u svemiru. Inercijski navigacijski sustavi su vrlo precizni i pouzdani, ali se s vremenom mogu pomaknuti iz svoje točke, što može dovesti do pogrešaka u navigaciji. Treći način na koji se raketa orijentira i navigira je pomoću GPS-a.

GPS (Global Positioning System) je satelitski navigacijski sustav koji se koristi za određivanje položaja na Zemlji. Međutim, GPS se može koristiti i za određivanje položaja u svemiru. Rakete koje se koriste za lansiranje satelita i drugih svemirskih letjelica često koriste GPS kako bi se osiguralo da se raketa kreće u željenom smjeru i brzini. Kada se raketa nalazi u svemiru, važno je da se orijentira i navigira kako bi se osiguralo da se kreće u željenom smjeru i brzini.

Ovo se postiže pomoću zvjezdanih navigacijskih sustava, inercijskih navigacijskih sustava i GPS-a. Svaki od ovih sustava ima svoje prednosti i nedostatke, ali zajedno omogućuju da se raketa kreće u svemiru na siguran i precizan način. Ukratko, orijentacija i navigacija su ključni dijelovi putovanja rakete u svemir. Rakete se orijentiraju i navigiraju pomoću zvjezdanih navigacijskih sustava, inercijskih navigacijskih sustava i GPS-a kako bi se osiguralo da se kreću u željenom smjeru i brzini. Ovi sustavi su vrlo precizni i pouzdani, što omogućuje sigurno putovanje rakete u svemir.